Naturguidens Miljöpolicy och policy för lokal prägel på våra arrangemang

angsvallenNaturguidens mål är att alla våra arrangemang ska vara så miljövänliga som möjligt. Vi har en genomarbetad miljöpolicy och arbetar aktivt med att minimera vår miljöpåverkan. Självklart erbjuder vi inte aktiviteter som är tveksamma ur miljösynpunkt. Väljer man ett arrangemang från Naturguiden ska men veta att man väljer ett arrangemang som är bra för miljön.

Naturguiden Svenska Äventyr AB arbetar för

- Att erbjuda kunden en god miljö och en hög säkerhet genom att omsorgsfullt välja plats för arrangemanget och genom en engagerad och kunnig personal

- Att vid alla våra aktiviteter minimera miljöpåverkan genom att

  • bara erbjuda aktiviteter som inte eller endast ringa påverkar miljön negativt
  • källsortera allt avfall
  • lämna in allt miljöfarligt avfall till miljöstation
  • vid planering ta hänsyn till slitage och miljöpåverkan
  • verka förebyggande och alltid åtgärda potentiell negativ miljöverkan
  • informera våra kunder om hur de minimerar slitage / skadegörelse
  • alltid kunna informera kunden om hur de själva kan arbeta för en sundare miljö
  • välja underleverantörer med en sund miljöpolicy
  • i möjligaste mån använda miljömärkta råvaror och material inköpta lokalt
  • alltid återställa området efter ett arrangemang

- Att aktivt verka för miljövård genom olika åtgärder som höjer natur och kulturvärden och våra kunders naturupplevelser

- Att i nära samarbete med lokalbefolkning, andra företag, intresseföreningar, forskare och myndigheter verka för ett positivt miljöarbete

- Att vid investeringar och andra inköp i första hand välja det miljövänligaste alternativet

Lokal Policy

Naturguiden strävar efter att så långt som möjligt ha en lokal prägel på alla arrangemang. Att välja lokala guider och varor tillför ytterliggare en dimension till upplevelsen som vi inte vill vara utan.

I Rimforsa, där vi genomför våra Naturens bästa arrangemang, har vi ett nära samarbete med markägarna och utvecklar och vårdar området tillsammans med dem. De finns även med som guider för vissa av våra arrangemang där de bidrar på ett positivt sätt med sina specialkunskaper.
Tillsammans med övriga turistföretagare i området vill vi bidra till att utveckla området. Det är därför viktigt att ingå i och vara med att utveckla det lokala nätverket.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com